☰ Menu
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Zdjęcie prezentujące główną siedzibę Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

Niedziela 16.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rys historyczny

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB) została utworzona z dniem 1 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U. r 190 poz. 1605). Pierwotnie nosiła nazwę Państwowa Wyżśza Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Nazwa ta obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Rektor Uczelni powołany został w dniu 17 października 2005 roku. Pierwszy nabór studentów w roku akademickim 2005/2006 na kierunkach: Ekonomia i Socjologia trwał od 17 do 30 października 2005 i zakończył się przyjęciem 211 studentów dla obu kierunków. Uczelnia korzystała w tym okresie z pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 4. Tam też miała swoją siedzibę.

Proces rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2006/2007 oraz 2007/2008 prowadzony był na czterech kierunkach: Ekonomii, Socjologii, Filologii Polskiej oraz Ogrodnictwie. Z końcem września 2008 roku Uczelnia zmieniła swą siedzibę. Większość zajęć dydaktycznych odbywało się w obiekcie głównym położonym w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C. Znikoma część zajęć prowadzona była w obiekcie CKU przy Al. Niepodległości 4, a specjalistyczne zajęcia laboratoryjne w gmachu SGGW przy ul. Sobieskiego 10.

W ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Gmina Miasto Skierniewice otrzymała środki inwestycyjne konieczne do przystosowania do potrzeb Uczelni kolejnych obiektów znajdujących się na terenie kompleksu powojskowego położonego przy ulicy Batorego 64. Kampus PUSB zaczął się rozrastać.

W roku akademickim 2006/2007 studenci naszej Uczelni zorganizowali pierwsze w historii Miasta Skierniewice juwenalia. Studenci biorą aktywny udział w imprezach integracyjnych (fuksówki, połowinki), stworzyli Akademicki Związek Sportowy, czynnie uczestniczą w pracach organów centralnych Samorządu Studentów RP, oraz w życiu kulturalnym i społecznym Skierniewic. Od 5 lat z powodzeniem społeczność akademicka organizuje Festiwale Nauki które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Skierniewic jak i w całym subregionie skierniewickim.

W wyniku wyborów Władz Uczelni, które miały miejsce w marcu 2007 roku funkcję Rektora objął prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Janusz.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Uczelni.

W roku akademickim 2008/2009 PUSB uruchomiła dwa nowe kierunki: Informatyka i Ekonometria oraz Finanse i rachunkowość.

W kolejnych latach Uczelnia uzyskała zgodę PKA na otworzenie kolejnych kierunków kształcenia: Dietetyki, Kosmetologii, Informatyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki a także Zarządzania Obszarami Wiejskimi.

W 2016 roku PUSB uzyskała uprawnienia do kształcenia na kolejnych kierunkach: Pielęgniarstwo i Administracja.

Ponadto Uczelnia oferuje naukę na studiach podyplomowych.

Od 2009 roku PUSB regularnie realizuje projekty unijne, które wzbogacają ofertę uczelni. Pierwszy projekt nosił nazwę "Pewny start na rynek pracy wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów". Kolejny projekt unijny umożliwił przeprowadzenie projektu badawczego i stworzenie w 2012 roku jednostki ogólnowydziałowej - Wszechnica Skierniewicka - oferującej różne formy kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia i warsztaty. W 2013 roku ruszył kolejny projekt "Program rozwojowy PWSZ w Skierniewicach", który rozwinął działania Biura Karier, wzmocnił ofertę edukacyjną Uczelni oraz rozszerzył współpracę z rynkiem pracy.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014 został otworzony nowoczesny Dom studenta oferujący komfortowe warunki studentom naszej Uczelni.

W wyniku wyborów Władz Uczelni, które miały miejsce w maju 2015 roku funkcję Rektora objął prof. nadzw. dr Daniel Stos.

Dziś kompleks Kampusu Uczelni przy ulicy Batorego 64 daje szanse na prowadzenie zajęć dydaktycznych w pięknych przestronnych salach w nowych budynkach C, E i F. Powstały nowe pracownie specjalistyczne: między innymi pracownie gastronomiczne, informatyczne, kosmetologiczne, masażu, umiejętności pielęgniarskich i wiele innych. Studenci mają także do dyspozycji nowoczesne aule, przestronną bibliotekę wraz z czytelnią, mogą także korzystać z bezprzewodowego i przewodowego dostępu do Internetu.

Uczelnia z każdym rokiem rośnie w siłę i staje się znaczącą jednostką dydaktyczną województwa łódzkiego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 roku (Dz.U.2019 poz. 1560)

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2008-07-10 12:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2020-09-16 14:17:24)
 
liczba odwiedzin: 232169

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X