☰ Menu
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Zdjęcie prezentujące główną siedzibę Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

Niedziela 16.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulaminy

Regulamin studiów

Kodeks etyczny studenta

Kodeks etyczny środowiska akademickiego

Kodeks etyki pracownika naukowego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Regulamin Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin Biblioteki

Regulamin komisji wyborczych

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin organizacyjny PWSZ w Skierniewicach - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin organizacyjny PWSZ w Skierniewicach - Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin pracy - obowiązujący od 14.12.2017 r.

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - obowiązujący do 7 lipca 2019

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - obowiązujący od 8 lipca 2019

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 1

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 2

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 3

Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 4

Regulamin studenckich praktyk zawodowych - 24.06.2019

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora

Regulamin przyznawania Odznaki Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Regulamin sesji egzaminacyjnej - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin studiów - obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - obowiązujący od 01.01.2020

Regulamin Samorządu Studentów - obowiązujący od 01.10.2020

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów jej udzielania - 09.10.2017

Regulamin wynagrodzeń - obowiązujący do 31.12.2019

Regulamin wynagradzania w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego - obowiązujący od 01.01.2020

Regulamin wynagradzania w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego - Aneks - obowiązujący od 01.02.2021

Regulamin Zakładowego Funduszu Premiowania

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Skierniewicach - obowiązujący do 31.12.2020

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Skierniewicach - aneks - obowiązujący do 31.12.2020

Regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUSB - obowiązujący od 01.01.2021

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz w sprawie komercjalizacji - obowiązujący od 01.10.2019

Regulamin zasad funkcjonowania Rady Uczelni - ważny od 22.05.2020 r.

Sposób potwierdzania efektów uczenia się - obowiązujący od 10.06.2019

Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni Statut PWSZ w Skierniewicach

Szczegółowe zasady weryfikacji i dokumentowania efektów uczenia się - obowiązujący od 01.10.2019

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów

Wytyczne w zakresie programów studiów podyplomowych - obowiązujące od 01.10.2019

Wytyczne w zakresie tworzenia i modyfikowania planów studiów i programów kształcenia

Regulamin wyborczy - obowiązujący od 16.12.2019

Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

Zasady organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej

Zmiana zakresu obowiązków nauczycieli akademickich obowiązująca od 19.02.2018 r.

Zmiana zakresu obowiązków nauczycieli akademickich obowiązująca od 19.02.2018 r. - Karta indywidualnych obciążeń dydaktycznych

Zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za świadczone usługi edukacyjne

Zasady odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

 

Archiwum 

 

Wytworzył:
Ewa Filecka - Kowalczyk
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2008-07-18 08:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2021-04-19 16:34:44)
 
liczba odwiedzin: 232206

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X