☰ Menu
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Herb Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Poniedziałek 21.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

System jakości kształcenia

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, stawianym współczesnym ośrodkom akademickim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach tworzy wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, w oparciu m.in. o dotychczasowe dobre praktyki i doświadczenia, postanowienia Deklaracji Bolońskiej, Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, stosowne zapisy w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym a także, wynikającą z misji i strategii Uczelni, troską o kształcenie, dające studentom możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Celami uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

  1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez monitorowanie i usprawnianie organizacji procesu dydaktycznego.
  2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez ocenę, analizę i doskonalenie programów oraz zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
  3. Doskonalenie procedur oceny i ewaluacji przebiegu procesu kształcenia.
  4. Wspomaganie stałego rozwoju studentów i kadry akademickiej.
  5. Wspieranie mobilności studentów i absolwentów, internacjonalizacji kształcenia oraz kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających funkcjonowanie w warunkach współczesnego rynku pracy.
  6. Dostarczanie informacji umożliwiających usprawnianie zarządzania procesem kształcenia na Uczelni.
  7. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni.
  8. Kształtowanie, wzmacnianie i promowanie kultury jakości wśród wszystkich interesariuszy Uczelni.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach funkcję Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia pełni:

dr Piotr Miller
ul. Batorego 64C, pokój 12

Szczegółowy opis uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia - 30.11.2015

Szczegółowy opis uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia - 24.06.2019

 

Wyniki badań satysfakcji studentów

  Badanie satysfakcji studentów PWSZ w Skierniewicach - 2015
  Badanie satysfakcji studentów PWSZ w Skierniewicach - 2016

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2017-12-27 10:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2019-06-26 13:35:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X