Administracja

1. Kanclerz:                                          

mgr inż. Jacek Śmiłowski                      

tel.: 46 834 40 04

e-mail: kanclerz@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 133

 

mgr Małgorzata Sęk - Zastępca Kanclerza

tel.: 46 834 40 11

e-mail: msek@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój 101

 

2. Kwestor:

mgr Agnieszka Broniarek

tel. 46 834 40 05

e-mail: abroniarek@pusb.pl

kwestor@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 129

 

Analityk

mgr Jadwiga Kubiak

tel.: 46 834 40 05

e-mail: jkubiak@pusb.pl

 

3. Dział Finansowo - Księgowy

mgr Agnieszka Łaszcz - Smętkowska

tel.: 46 834 40 06

e-mail: asmetkowska@pusb.pl

 

mgr Ewa Jarecka

tel.: 46 834 40 23

e-mail: ejarecka@pusb.pl

 

Alina Warulik

tel.: 46 834 40 18

e-mail: awarulik@pusb.pl

 

Budynek 64 C, pokój nr 220

 

4. Biuro Rektora:

mgr Ewa Pięcek - kierownik

tel.: 46 834 40 17

e-mail: epiecek@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 108

 

mgr Marta Kozioł

tel.: +48 46 834 40 01

e-mail: mkoziol@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 107

 

mgr Barbara Strzelecka

tel.: +48 46 834 40 00 wew. 518

e-mail: bstrzelecka@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 109

 

Archiwum

mgr Anna Fydrych-Palak

tel.: +48 46 834 40 00 wew. 528

e-mail: apalak@pusb.pl 

Budynek 64 C, pokój nr 16

 

5. Kancelaria Informacji Niejawnych

mgr Edward Sztuka

tel.: 46 834 40 24

e-mail: esztuka@pusb.pl

Budynek 64 F, pokój nr 209

 

6. Radca prawny:

mecenas Marcin Rumowicz

tel.: 46 834 40 01

e-mail: mrumowicz@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój nr 107

 

7. Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Górecka

tel.: 46 834 40 13

e-mail:agorecka@pusb.pl

 

mgr Joanna Caban - Gutowska

tel.: 46 834 40 13

e-mail: jgutowska@pusb.pl 

 

Budynek 64 C, pokój nr 16

 

8. Biuro Obsługi Studenta:

bos@pusb.pl

mgr Kinga Smolec - kierownik

Ogrodnictwo, Dietetyka, Pedagogika - studia jednolite magisterskie

tel.: 46 834 40 09

e-mail: ksmolec@pusb.pl

 

mgr Marzena Zaborska

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne - studia II stopnia, Legia Akademicka

tel.: 46 834 40 09

e-mail: mzaborska@pusb.pl

 

lic. Paulina Bartosiewicz

Administracja, Finanse i rachunkowość, Informatyka, windykacja zaległości finansowych czesnego

tel.: 46 834 40 02

e-mail: pbartosiewicz@pusb.pl

 

mgr Anna Słodki

Pedagogika - studia I i II stopnia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, sprawy bytowe studentów

tel.: 46 834 40 02

e-mail: aslodki@pusb.pl

 

Budynek 64 C, pokój nr 116

 

9. Biuro Obsługi Studenta - Dział dydaktyki

mgr Katarzyna Frankowicz - Magdziarz

tel.: 46 834 40 16

e-mail: kmagdziarz@pusb.pl

 

mgr Paulina Zalewska

tel.: 46 834 40 16

e-mail: pzalewska@pusb.pl

 

mgr Joanna Caban - Gutowska

tel.: 46 834 40 16

e-mail: jgutowska@pusb.pl

 

lic. Dominika Klimek

tel.: 46 834 40 16

e – mail: dklimek@pusb.pl

 

Budynek 64 C, pokój 115

 

10. Biblioteka

mgr Katarzyna Seliga - dyrektor

tel.: 46 834 40 10

e-mail: kseliga@pusb.pl

 

mgr Elżbieta Brocka

tel.: 46 834 40 19

e-mail: ebrocka@pusb.pl

 

mgr Beata Sukiennik

tel.: 46 834 40 19

e-mail: bjanczak@pusb.pl

 

mgr Teresa Podczaska

tel.: 46 834 40 19

e-mail: tpodczaska@pusb.pl 

 

Budynek 64 E, pokój 9

 

11. Biuro Promocji:

mgr Ewa Filecka - Kowalczyk - kierownik

tel.: 46 834 40 15

e-mail: efilecka@pusb.plpromocja@pusb.pl

 

mgr Jolanta Jędrzejewska

tel.: 46 834 40 15

e-mail: jjedrzejewska@pusb.pl

 

Budynek 64 C, pokój nr 127

 

12. Biuro Współpracy z Zagranicą

mgr Aneta Jabłońska - ERASMUS +

tel.: 46 834 40 28

e-mail: ajablonska@pusb.pl  

 

Budynek 64 C, pokój nr 128

 

13. Biuro Karier

mgr Kinga Kwiatkowska - kierownik

tel. 46 834 40 20

e-mail: kkwiatkowska@pusb.pl

 

mgr Urszula Kędzierska

tel.: 46 834 40 20

e-mail: ukedzierska@pusb.pl 

 

mgr Monika Lipska

tel.: 46 834 40 20

e-mail: mlipska@pusb.pl

 

dr Piotr Miller

tel.: 46 834 40 20

e-mail: pmiller@pusb.pl

 

Budynek 64 F, pokój nr 31

 

mgr Ewa Świderek

tel.: +48 46 834 40 21

e-mail: eswiderek@pusb.pl

Budynek 64 F, pokój nr 30

 

14. Centrum teleinformatyczne:

Administrator sieci i systemów informatycznych

mgr inż. Sławomir Osadowski - kierownik

tel.: 46 834 40 14

e-mail: sosadowski@pusb.pl

 

inż. Cezariusz Wójcik

tel.: 46 834 40 14

e-mail: cwojcik@pusb.pl

 

Budynek 64 E, pokój nr 131

 

Analityk

mgr inż. Łukasz Rybak

tel.: 46 834 40 00 wew. 517

e-mail: lrybak@pusb.pl

 

Pracownik Helpdesk

inż. Paweł Gajewski

tel.: 46 834 40 00 wew. 517

e-mail: pgajewski@pusb.pl

 

Budynek 64 E, pokój nr 21

 

15. Samodzielne stanowisko do spraw BHP:

mgr Łukasz Chałański

tel.: 46 834 40 01

Budynek 64 C, pokój nr 107

 

16. Dział Administracyjno - Gospodarczy:

Jadwiga Michałowska

tel.: 46 834 40 22

e-mail: jmichalowska@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój 126

 

Marta Dominiak

tel.: 46 834 40 26

 

Stanisław Walczyński

tel.: 46 834 40 26

 

Budynek 64 C, pokój nr 29

 

Stanisław Jędrzejewski

tel.: 46 834 40 27

e-mail: sjedrzejewski@pusb.pl

Budynek F, pokój nr 3

 

17. Dom Studenta

Jadwiga Michałowska - Administrator

tel.:46 834 40 22

e-mail: jmichalowska@pusb.pl

Budynek 64 C, pokój 126

 

18. Kancelaria Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Maciej Karwas - Inspektor

e-mail: iod@pusb.pl

 

19. Koordynator ds. dostępności

mgr Katarzyna Seliga

Wytworzył:
Ewa Filecka - Kowalczyk
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2008-07-14 10:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2021-05-25 11:29:39)