Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Budynek C 

 

 

 

 

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Uczelnia publiczna
NIP 836-177-07-23; REGON 100095322
Adres: ul. Batorego 64 C, 96 – 100 Skierniewice
Telefon: 46 834 40 00; Fax: 46 834 40 07
e-mail: rektorat@pusb.pl
http://www.pusb.pl
Skrzynka EPUAP/PWSZSkierniewice/SkrytkaESP
 
WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
PAŃSTWOWEJ UCZELNI IM. STEFANA BATOREGO
 
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów administracji publicznej. Jednocześnie organy administracji publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Uczelni im. Stefana Batoego jest miejscem prezentacji działań i organizacji Uczelni.
 
Wniosek o udostępnienie informacji

 

Wytworzył:
Ewa Filecka
(2012-10-30)
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2008-07-11 14:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2021-04-21 11:56:06)